Protokoll

Älgholmen

Protokoll från Årsmöten

 

 

Styrelsen för samfälligheten Älgholmens vänner består av:

Ordförande: Lena Bergqvist

Sekreterare: Sophia Genitz

Kassör: Eva-Lotta Björkman

Suppleanter: Jonatan Sandberg och Harriet Hedborg

 

Klicka på länkarna nedan för att se protokoll från åresmöte med samfälligheten Älgholmens vänner de senaste åren

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss: webmaster@algholmen.se